Chuyển tới nội dung
Trang chủ » “Công thức giải nhanh max min số phức dễ dàng hiểu”

“Công thức giải nhanh max min số phức dễ dàng hiểu”

Bài Toán Min - Max Số Phức Có Lời Giải Chi Tiết - Lương Văn Huy -  Toanmath.Com

công thức giải nhanh max min số phức

Công thức giải nhanh max min số phức được sử dụng trong toán học để tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một hàm số phức trong một phạm vi xác định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về công thức này và cách giải nhanh max min số phức.

1. Giới thiệu về số phức
Số phức là một khái niệm trong toán học được định nghĩa là số có phần thực và phần ảo. Định nghĩa của số phức được biểu diễn dưới dạng a + bi, trong đó a là phần thực và b là phần ảo, i là đơn vị ảo có tính chất i^2=-1.

2. Định nghĩa hàm số phức
Hàm số phức được định nghĩa là một hàm số có giá trị phức. Hàm số phức có thể có dạng f(z) = u(x,y) + iv(x,y), trong đó z=x+iy là số phức, u và v là hai hàm số thực, i là đơn vị ảo.

3. Max min số phức
Max min số phức là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số phức trong một phạm vi xác định. Chúng ta có thể tìm max min số phức bằng cách giải phương trình f'(z)=0 hoặc sử dụng công thức giải nhanh.

4. Công thức giải nhanh max min số phức
Công thức giải nhanh max min số phức được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một hàm số phức. Công thức được biểu diễn dưới dạng sau:
max f(z) = Re[f(z)] + |Im[f(z)]|
min f(z) = Re[f(z)] – |Im[f(z)]|

5. Ví dụ min max số phức
Để rõ hơn về cách giải nhanh max min số phức, chúng ta xem xét ví dụ sau:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số phức f(z) = z^2 + 2iz – 1 trong đường tròn đơn độ r = 1.

Bước 1: Xác định hàm số phức f(z) = z^2 + 2iz – 1.

Bước 2: Ta có thể viết lại hàm số phức f(z) dưới dạng f(z) = u(x,y) + iv(x,y) = (x^2 – y^2 -1) + 2xyi.

Bước 3: Tìm đạo hàm của hàm số phức f(z) theo z:
f'(z) = 2z + 2i.

Bước 4: Giải phương trình f'(z) = 0: z=-i.

Bước 5: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số phức trong đường tròn đơn độ r = 1 bằng cách sử dụng công thức giải nhanh max min số phức:

max f(z) = 2 – 2|(-i)| = 2
min f(z) = -2 – 2|(-i)| = -4

Vì vậy, giá trị lớn nhất của hàm số phức f(z) trong đường tròn đơn độ r = 1 là 2 và giá trị nhỏ nhất là -4.

FAQs

1. Làm thế nào để tính max min số phức?
Có hai cách để tính max min số phức: giải phương trình f'(z) = 0 hoặc sử dụng công thức giải nhanh.

2. Khi nào sử dụng công thức giải nhanh max min số phức?
Công thức giải nhanh max min số phức thường được sử dụng khi cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một hàm số phức trong một phạm vi xác định.

3. Các bước giải nhanh max min số phức?
Bước 1: Xác định hàm số phức.
Bước 2: Viết lại hàm số phức dưới dạng u(x,y) + iv(x,y).
Bước 3: Tính đạo hàm theo z và giải phương trình f'(z) = 0.
Bước 4: Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số phức sử dụng công thức giải nhanh max min số phức.

4. Liệu kết quả của công thức giải nhanh max min số phức có chính xác không?
Kết quả của công thức giải nhanh max min số phức có thể sai sót trong một số trường hợp. Do đó, cần kiểm tra kết quả bằng cách sử dụng các phương pháp khác.

5. Công thức giải nhanh max min số phức có áp dụng cho tất cả các hàm số phức không?
Công thức giải nhanh max min số phức không phải là công thức chung cho tất cả các hàm số phức. Công thức chỉ áp dụng được cho những trường hợp đặc biệt và cần kiểm tra kết quả bằng cách sử dụng các phương pháp khác.

Từ khoá người dùng hay tìm kiếm: cho số phức z thoả mãn |z|=1. tìm gtln gtnn của biểu thức p=|1+z|+3|1-z|., Cho số phức z thỏa mãn zizi 2 2 13 giá trị nhỏ nhất của |z bằng, Tìm môđun nhỏ nhất của số phức w = 2z + 2 i, Cho số phức z thỏa mãn giá trị lớn nhất của |z là, Tìm giá trị lớn nhất của số phức, Cho số phức z thỏa mãn |z 2 i 1 tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T 2 2 2i, Tìm số phức có môđun nhỏ nhất, Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất CASIO

Video liên quan đến chủ đề “công thức giải nhanh max min số phức”

Tổng hợp Min Max Số Phức – Dạng bài VDC xu hướng đề 2022 – Thầy Nguyễn Tiến Đạt

Xem thêm thông tin tại đây: tuongotchinsu.net

Hình ảnh liên quan đến chủ đề công thức giải nhanh max min số phức

Tìm được 9 hình ảnh liên quan đến công thức giải nhanh max min số phức.

Min Max Số Phức Và Bài Toán Tìm Gtln Gtnn Của Số Phức
Min Max Số Phức Và Bài Toán Tìm Gtln Gtnn Của Số Phức
14 Cách Bấm Máy Min Max Số Phức Mới Nhất 03/2023
14 Cách Bấm Máy Min Max Số Phức Mới Nhất 03/2023
Bài Toán Min - Max Số Phức Có Lời Giải Chi Tiết - Lương Văn Huy -  Toanmath.Com
Bài Toán Min – Max Số Phức Có Lời Giải Chi Tiết – Lương Văn Huy – Toanmath.Com

cho số phức z thoả mãn |z|=1. tìm gtln gtnn của biểu thức p=|1+z|+3|1-z|.

Cho số phức z thỏa mãn |z|=1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=|1+z|+3|1-z|.

1. Giải thích về số phức và biểu thức độ lớn trong toán học

Trong toán học, số phức là một số hình học giới hạn, bao gồm một phần thực và một phần ảo, được biểu diễn dưới dạng z=x+iy, với x và y là số thực. Trong trường hợp này, chúng ta cần giải quyết biểu thức độ lớn của số phức z.

Biểu thức độ lớn của một số phức z là |z|, được tính bằng căn bậc hai của tổng bình phương của phần thực và phần ảo của z. Nó được biểu diễn dưới dạng |z|=√(x^2+y^2).

2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P

Ta có biểu thức P=|1+z|+3|1-z|. Khi số phức z thỏa mãn |z|=1, ta có thể biểu diễn z dưới dạng z=cosθ+isinθ, với θ là một số thực bất kỳ.

Ta có thể tính toán các giá trị của P như sau:

P=|1+z|+3|1-z|
=P=|1+cosθ+isinθ|+3|1-cosθ-isinθ|
=P=√((1+cosθ)^2+sin^2θ)+3√((1-cosθ)^2+sin^2θ)
=P=√(1+2cosθ+cos^2θ+sin^2θ)+3√(1-2cosθ+cos^2θ+sin^2θ)
=P=√(2+2cosθ)+3√(2-2cosθ)
=P=2√(1+cosθ)+3√(1-cosθ)

Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức này, ta cần tính đạo hàm của P đối với cosθ.

dp/dc= -2/(2√(1+cosθ))-3/(2√(1-cosθ))=0

Tổng hợp các giá trị của cosθ tương ứng với các giá trị của P, ta thu được:

với cosθ=1, P=5

với cosθ=-1, P=1

Do đó, giá trị lớn nhất của biểu thức P là 5 và giá trị nhỏ nhất là 1 khi |z|=1.

FAQs

1. Như thế nào là số phức?

– Số phức là một số hình học giới hạn, bao gồm một phần thực và một phần ảo, được biểu diễn dưới dạng z=x+iy, với x và y là số thực.

2. Tại sao chúng ta cần giải quyết biểu thức độ lớn của số phức z?

– Biểu thức độ lớn của một số phức z là |z|, được tính bằng căn bậc hai của tổng bình phương của phần thực và phần ảo của z. Nó là một đại lượng quan trọng trong toán học và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

3. Làm thế nào để tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một biểu thức?

– Để tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một biểu thức, ta cần tìm đạo hàm của biểu thức đó đối với một biến số bất kỳ, sau đó giải phương trình đạo hàm đó bằng 0 và đánh giá tất cả các giá trị của biểu thức tương ứng với các giá trị của biến số đó.

Cho số phức z thỏa mãn zizi 2 2 13 giá trị nhỏ nhất của |z bằng

Cho số phức z thỏa mãn z^4 + z^2 + 1 = 3z^2. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z|.

Để giải bài toán trên, ta sẽ sử dụng một số phương pháp như sau:

Bước 1: Tổng quan bài toán

Ta có phương trình z^4 + z^2 + 1 = 3z^2. Để giải phương trình này, ta có thể chuyển vế và viết lại thành z^4 – 2z^2 + 1 = 0. Giải phương trình này, ta được:

(z^2 – 1)^2 = 0

Từ đó, ta suy ra được hai nghiệm là z = 1 và z = -1. Nhưng đây không phải là giá trị nhỏ nhất của |z| mà ta cần tìm.

Bước 2: Sử dụng định nghĩa của |z|

Theo định nghĩa của |z|, ta có:

|z| = √(x^2 + y^2)

Trong đó, x và y lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức z. Thay z = x + yi vào phương trình z^4 + z^2 + 1 = 3z^2, ta được:

(x + yi)^4 + (x + yi)^2 + 1 = 3(x + yi)^2

Mở rộng phương trình và so sánh phần thực và phần ảo, ta có:

x^4 + 6x^2y^2 + y^4 + x^2 + y^2 + 1 = 3x^2 + 3y^2 (1)

Bước 3: Sử dụng đẳng thức Cauchy-Schwarz

Để tìm giá trị nhỏ nhất của |z|, ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của √(x^2 + y^2), tức là giá trị nhỏ nhất của biểu thức sqrt(x^2 + y^2).

Trong đó, ta có:

sqrt(x^2 + y^2) = sqrt((x^2 + y^2)(1^2 + 1^2))

Theo đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có:

(x^2 + y^2)(1^2 + 1^2) >= (x + y)^2

Từ đó, ta suy ra được:

sqrt(x^2 + y^2) >= (x + y)/sqrt(2)

Chú ý rằng đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

x^2/(1^2) = y^2/(1^2) = x/y

Do đó, giá trị nhỏ nhất của sqrt(x^2 + y^2) đạt được khi:

(x + y)^2 = 2(x^2 + y^2)

Tức là:

(x – y)^2 = 0

hay

x = y

Bước 4: Tính giá trị nhỏ nhất của |z|

Quay trở lại phương trình (1), ta thay x = y vào:

2x^4 + 2x^2 + 1 = 6x^2

hay

2x^4 – 4x^2 + 1 = 0

Giải phương trình bậc 4 này, ta được:

x^2 = (2 + sqrt(3))/2 hoặc x^2 = (2 – sqrt(3))/2

Từ đó, ta suy ra được giá trị của y và z:

y = x

z = x + xi

Vậy giá trị nhỏ nhất của |z| sẽ là:

|x + yi| = sqrt(x^2 + x^2) = sqrt(2x^2) = x*sqrt(2)

Kết luận:

Vậy giá trị nhỏ nhất của |z| sẽ là x*sqrt(2), trong đó x được tính bằng cách giải phương trình 2x^4 – 4x^2 + 1 = 0.

FAQs:

1. Tại sao định nghĩa của |z| là căn bậc hai của (x^2 + y^2)?

– Định nghĩa này xuất phát từ định nghĩa của khoảng cách Euclid trong không gian hai chiều. Cụ thể, khoảng cách giữa hai điểm A(x1,y1) và B(x2,y2) được tính bằng:

d(A,B) = sqrt((x2 – x1)^2 + (y2 – y1)^2)

Tương tự, định nghĩa của |z| chính là khoảng cách giữa điểm A(0,0) và điểm B(x,y) trên mặt phẳng Oxy.

2. Định nghĩa của đẳng thức Cauchy-Schwarz là gì?

– Đẳng thức Cauchy-Schwarz được sử dụng trong đại số tuyến tính và lý thuyết xác suất để đánh giá mối quan hệ giữa hai vectơ và tích vô hướng của chúng. Được viết dưới dạng toán học, đẳng thức này có dạng:

|u.v| <= |u|.|v| trong đó u và v là hai vectơ n chiều, u.v là tích vô hướng của hai vectơ và |u| và |v| lần lượt là độ dài của hai vectơ đó. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi hai vectơ đó cùng phương.

Tham khảo thêm thông tin về chủ đề công thức giải nhanh max min số phức tại đây.

Đọc thêm nhiều bài viết liên quan tại đây: 262 bài viết mới nhất

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề công thức giải nhanh max min số phức. Nếu có câu hỏi gì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé. Chân thành cảm ơn.

Nguồn bài viết: Top 54 công thức giải nhanh max min số phức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *